Wednesday, 12 March 2014

संस्थाको डोमेन खरिद

संस्थाको गतिबिधी तथा बिभिन्न कार्यक्रमहरुको बारेमा यस संस्थासित सम्बन्धित तथा आबद्द सम्पुर्ण सदस्यहरुमाझ सुचना प्रबाह गर्नका निमित्त सहज वातावरण तयार गर्न हाल संचालनमा ल्याएको डोमेनलाई १० वर्षको लागि हाम्रो यस संस्थाको नाममा खरिद गरिएको ब्यहोरा जानकारी गरिएको छ ।

संस्थाको वेबसाइटलाई सुधार गर्न आवश्यक सुझाबहरुको बारेमा हामीलाई अवश्य पनि लेख्न नभुल्नु होला । साथै यस वेबसाइटलाई प्राबिधिक रुपमा अपग्रेड गर्दै लैजानको निमित्त उचित प्राबिधिक सहयोग आवश्यक परिरहने स्थिति देखापरेको हुनाले सम्बन्धित प्राबिधिक सहयोग प्रदान गर्न कुनै महानुभावहरु भोलेण्टियरी इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो मिडिया उपसमितिमा सम्पर्क राख्न हुनको निमित्त हार्दिक बिनम्र अनुरोध गरिएको छ ।