Sunday, 1 February 2015

आदिबासी जनजाति महासंघको लागि सहयोग

आदिबासी जनजाति महासंघ (NEFIN) नेपाल (थप जानकारीको लागि http://www.nefin.org.np/ हेर्नुहोला) को सहयोगार्थ बेलायत स्थित NEFIN UK को यस किरात सुनुवार सेवा समाज युकेलाई आवश्यक सहयोग पठाउन हुनको निमित्त अनुरोध पत्र प्राप्त भएको र मिटिङले संकलन भएसम्मको रकम पठाउने भन्ने निर्णय अनुसार यस समाजले संकलित सहयोग रकम सम्बन्धितको खातामा जम्मा गरिएको ब्यहोरा जानकारी गरिएको छ ।


sn Name Area Amount
1 Kamal B Sunuwar Wembley 15.00
2 Ganesh B Sunuwar Harrow 15.00
3 Siri B Sunuwar Wembley 15.00
4 Manishankar Sunuwar Wembley 21.00
5 Hom Dasucha Farnborough 15.00
6 Janga Sunuwar Farnborough 25.00
7 Ram K Sunuwar Farnborough 17.00
8 Narendra Sunuwar Farnborough 15.00
9 Khabindra Sunuwar Woolwich 20.00
10 Lal B Mulicha Wembley 15.00
11 Arjun Sunuwar Colchester 10.00
12 Jay Prakash Sunuwar Catterick 25.00
13 Krishnaraj Sunuwar Colchester 10.00
14 Bhim Sunuwar Wembley 20.00
15 Tej Sunuwar Camberley 25.00
16 Motiraj Sunuwar Folkstone 25.00
17 Prabesh Sunuwar Farnborough 10.00
18 Harichandra Sunuwar Basingstoke 20.00
19 Navin Sunuwar Andover 25.00
20 Sisir SunuwarFarnborough10.00
21Sargam SunuwarFarnborough10.00
22Chhatra SunuwarFarnborough10.00
23Chandra K SunuwarOxford20.00
24Lokraj SunuwarNuneaton20.00
25Arjun SunuwarColchester10.00
26Dirga B SunuwarReading20.00
27Khadananda SunuwarReading25.00