Sunday, 16 December 2018

निर्वाचन सम्बन्धि सूचना !

किराँत सुनुवार सेवा समाज यूके को बिधान अनुसार वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल १९ जनवरी २०१९ मा पुरा हुने भई २० जनवरी २०१९ दिन नया कार्य समितिको चयन गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना जारी गरिएको छ। इच्छुक उमेद्वारहरुले किराँत सुनुवार सेवा समाज यूके को बिधानको परिच्छेद को दफा २३ बमोजिम योग्यता पुगेका सदस्य महानुभावहरुबाट तोकिएको मिति भित्र आफ्नो उमेद्वारिता दर्ता गर्न हुन आव्हान गरिएको छ।

उमेद्वारिता दर्ता मिति: १७ डिसेम्बर - ३१ डिसेम्बर २०१८
उमेद्वारिता फिर्ता लिने सक्ने मिति: जनवरी - जनवरी २०१९
उमेद्वारिता अन्तिम नामावली प्रकाशन मिति: ११ जनवरी २०१९ 
निर्वाचन हुने मिति: २० जनवरी २०१९

कृपया यस ''उमेद्वारिता दरखास्त फाराम'' डाउनलोड गरि उमेद्वारिता विवरण भरी निर्वाचन समितिको इमेल ठेगाना muksram@yahoo.com मा पठाउन हार्दिक विनम्र अनुरोध गरिन्छ।

निर्वाचन समिति,
किराँत सुनुवार सेवा समाज, यूके