Tuesday, 16 April 2019

छैटौ कार्यसमितिको पूर्णता।

मिती १४ अप्रिल २०१९ मा कार्यसमितिहरुको कार्यभार  हस्तान्तरण कार्यक्रममा रिक्त र आबश्यकता रहेका  निम्ना पदहरु र कार्यभारका लागि निम्ना व्यक्तित्वहरुलाई चयन गरिएको छ ।

कार्यकारिणी कार्यसमितिहरु;
 1. अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सुनुवार 
 2. उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सुनुवार 
 3. उपाध्यक्ष श्री चित्र बहादुर सुनुवार 
 4. उपाध्यक्ष श्री कमलराज सुनुवार 
 5. सचिव श्री तेज सुनुवार 
 6. सहसचिव सुश्री सारदा सुनुवार 
 7. कोषाध्यक्ष श्री गीतराज सुनुवार 
 8. सहकोषाध्यक्ष श्री पदम सुनुवार 
 9. सदस्य श्री नानीकाजी सुनुवार 
 10. सदस्य श्री नानी बहादुर सुनुवार 
 11. सदस्य श्रीमती प्रतिमा सुनुवार 
 12. सदस्य श्री बेद सुनुवार 
 13. सदस्य श्री दिल बहादुर सुनुवार 
 14. सदस्य श्री इन्द्र बहादुर सुनुवार 
 15. सदस्य श्री महेश सुनुवार 
 16. सदस्य श्री बुद्धिकुमार सुनुवार 
 17. सदस्य श्रीमती बिष्णु सुनुवार 
 18. सदस्य श्रीमती बिनिता सुनुवार 
 19. सदस्य श्री सुरेन्द्र सुनुवार 
 20. सदस्य श्रीमती मन्जु सुनुवार 
 21. सदस्य श्रीमती बालकुमारी सुनुवार
क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरु;
 1. श्री कृष्णराज सुनुवार - Colchester 
 2. श्री चन्द्र सुनुवार - Oxford 
 3. श्री यमदास मुलिचा - Maidstone 
 4. श्री टाँक सुनुवार - Folkstone 
 5. श्री राजकुमार कोर्मोचा - Greys 
 6. श्री जितचन्द्र सुनुवार - Doncaster 
 7. श्री डमर सुनुवार - Wales 
 8. श्री मेख सुनुवार - Cardiff 
 9. श्री जनक सुनुवार - Aldershot 
 10. श्री लोक सुनुवार - Army (All)
सल्लाहकार परिषद
 1. श्री बिर बहादुर सुनुवार - वरिष्ठ सल्लाहकार
 2. श्री बिजय मुखिया - संस्थापक अध्यक्ष 
 3. श्री रामकृष्ण सुनुवार "अंकला "
 4. श्री मोतिराज सुनुवार 
 5. श्री यादव तुर्सुचा 
 6. श्री मुकुन्द सुनुवार 
 7. श्री गोपाल सुनुवार 
 8. श्री मोहन सुनुवार 
 9. श्री हरिष चन्द्र सुनुवार 
 10. श्री डिल्लीराज सुनुवार 
 11. श्री बद्रि सुनुवार 
 12. श्री भक्तमान सुनुवार 
 13. श्री ललित सुनुवार 
साथै मिति १४ अप्रिल २०१९ का दिन देखि निम्न पदाधिकारीहरुलाई देहाय बमोजिमको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बहन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

संस्थाको अध्यक्षता
श्री जितेन्द्र सुनुवार - अध्यक्ष

सूचना तथा संचार
श्री तेज सुनुवार - सचिब (संयोजक)
सुश्री सारदा सुनुवार - सहसचिव

आर्थिक बिवरण 
श्री गीतराज सुनुवार - कोषाध्यक्ष (संयोजक)
श्री पदम सुनुवार - सहकोषाध्यक्ष

सम्पत्ति बिवरण 
श्री पदम सुनुवार - सहकोषाध्यक्ष (संयोजक)
श्री नानी बहादुर सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य

सदस्यता 
श्री गीतराज सुनुवार - कोषाध्यक्ष (संयोजक)
श्री इन्द्र बहादुर सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य

कार्यक्रम 

श्री मनोज कुमार सुनुवार - उपाध्यक्ष (संयोजक)
श्री नानीकाजी सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य
श्री सुरेन्द्र सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य
श्री महेश सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य

साँस्कृतिक 

श्री चित्र बहादुर सुनुवार - उपाध्यक्ष (संयोजक)
श्री दिल बहादुर सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य
श्री बेद सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य
श्री बुद्धिकुमार सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य

युवा 
श्रीमती बिनिता सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य (संयोजक)
सुश्री सारदा सुनुवार - सहसचिव
श्री बिष्णु सुनुवार - सदस्य
श्री उदित मुखिया - सदस्य

महिला 

श्रीमती मन्जु सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य (संयोजक)
श्रीमती बालकुमारी सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य
श्रीमती प्रतिमा सुनुवार - कार्यसमिति सदस्य
श्रीमती बिष्णु सुनुवार  - कार्यसमिति सदस्य

जनसम्पर्क 
श्री कमलराज सुनुवार - उपाध्यक्ष (संयोजक)
श्री यादव तुर्सुचा - सल्लाहकार
सुश्री पुष्पा सुनुवार - सदस्य

भाषा, साहित्य प्रकासन र संचार

श्री प्रकाश सुनुवार "निराकार" (संयोजक)
श्री होम किराँत सुनुवार