निर्वाचन सम्बन्धि सूचना !

किराँत सुनुवार सेवा समाज यूके को बिधान अनुसार वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल १९ जनवरी २०१९ मा पुरा हुने भै २० जनवरी २०१९ क दिन नया कार्य समितिको चयन गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना जारी गरिएको छ। इच्छुक उमेद्वारहरुले किराँत सुनुवार सेवा समाज यूके को बिधानको परिच्छेद ५ को दफा २३ बमोजिम योग्यता पुगेका सदस्य महानुभावहरुबाट तोकिएको मिति भित्र आफ्नो उमेद्वारिता दर्ता गर्न हुन आव्हान गरिएको छ।


उमेद्वारिता दर्ता मिति: १७ डिसेम्बर - ३१ डिसेम्बर २०१८

उमेद्वारिता फिर्ता लिने सक्ने मिति: १ जनवरी - ७ जनवरी २०१९

उमेद्वारिता अन्तिम नामावली प्रकाशन मिति: ११ जनवरी २०१९

निर्वाचन हुने मिति: २० जनवरी २०१९


कृपया यस उमेद्वारिता दरखास्त फाराम डाउनलोड गरि उमेद्वारिता विवरण भरी निर्वाचन समितिको इमेल ठेगाना muksram@yahoo.com मा पठाउन विनम्र अनुरोध गरिन्छ।


निर्वाचन समिति
किराँत सुनुवार सेवा समाज